Het Stedelijk CLB Antwerpen is verantwoordelijk voor de begeleiding en de preventieve gezondheidszorg van alle leerlingen van de scholen van het Stedelijk Onderwijs en de leerlingen van de scholen waarmee we samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Op vraag van een van bovenstaande partners én mits de toestemming van de leerling (of die van de ouders bij minderjarige leerlingen), komt het CLB in actie. In eerste plaats luisteren CLB-medewerkers naar het verhaal en de hulpvraag, daarna bekijken ze hoe ze verder kunnen helpen. Het CLB kent de weg in de hulpverlening goed en verwijst door indien nodig.  

Onze hulp is gratis en vertrouwelijk. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Zowel scholen als het CLB willen het beste voor iedere leerling. Daarom werken we samen en maken we afspraken. Belangrijk is dat het CLB onafhankelijk van de school te werk gaat. Wij delen dus niet zomaar alle informatie met de school. 

CLB inschakelen op school

Wil je het CLB inschakelen op school? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw school. Belangrijk is dat je kan aantonen welke stappen je al hebt ondernomen om de specifieke situatie waarvoor je het CLB contacteert, op te lossen. De school en het CLB zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, elk vanuit een andere fase binnen het zorgcontinuüm.   

Wanneer je op school signalen ontvangt dat de veiligheid van een leerling in gevaar is, schakel dan direct je CLB-contactpersoon in. Wij zullen dit grondig onderzoeken. Als we ons effectief zorgen maken, dan nemen we verdere stappen en schakelen we indien nodig andere instanties in. We doen dit steeds in overleg met de school.

4 domeinen

Het CLB werkt volgens 4 begeleidingsdomeinen:   

 1. Leren en studeren   
  Wanneer rekensommen op een oneindig doolhof lijken, als concentratie ver te zoeken is, … dan ondersteunt het CLB in de zoektocht naar een oplossing om het leren aangenamer te maken.  Merkt het zorgteam dat het studeren bij een leerling moeilijk gaat? Hebben de reeds genomen maatregelen niet het gewenste effect? Dan kan je het CLB inschakelen.   
 2. Welzijn (psychosociaal functioneren)   
  Zit een leerling niet goed in zijn/haar vel? Wordt een leerling gepest? Het CLB helpt bij verschillende problemen rond welzijn.   
 3. Schoolloopbaan (studiekeuze)   
  Bij vragen rond studie- of beroepskeuze, staat het CLB klaar met de juiste informatie.    
 4. Preventieve gezondheidszorg   
  Het CLB volgt de groei en ontwikkeling van de leerling op aan de hand van verschillende medische onderzoeken (systematische contacten) doorheen de schoolloopbaan. Daarnaast nemen wij de vaccinaties over van Kind & Gezin wanneer kinderen naar school gaan.