Zit je ergens mee? Dan kan je terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op jouw school. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk.

Het CLB is er voor iedere leerling. Je hoeft nooit te betalen voor onze hulp; die is volledig gratis. 

Je kan al jouw problemen in vertrouwen aan het CLB vertellen. Onze medewerkers hebben namelijk beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, wordt niet verder verteld. Een CLB- medewerker mag alleen iets verder vertellen als jij er toestemming voor geeft of als er iemand in gevaar is. 

Afbeelding
leerkracht en leerling in gesprek in een school voor stedelijk buitengewoon lager onderwijs

Iedere school heeft een CLB-medewerker. Deze is regelmatig aanwezig. Je school kan je de nodige contactgegevens vinden of je vindt deze terug in je schoolagenda of op onze poster. Je kan natuurlijk ook gewoon bij ons hoofdkantoor aankloppen via telefoon of mail. Wil je liever anoniem en online jouw verhaal kwijt? Dat kan bij CLBCh@t.

Wat doen wij?

Je kan bij ons terecht:  

 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid  
 • als je je niet goed voelt, verdriet hebt of ergens mee zit  
 • als je vragen hebt over wat je wil studeren  
 • als je op zoek bent naar een andere school   
 • als je het moeilijk hebt met leren  
 • met vragen over gezondheid  
 • voor een vraag waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen  
 • wanneer het thuis niet goed gaat  
 • bij noodgevallen  
 • …  

We vertrekken dus altijd vanuit jouw vraag en gaan samen op zoek naar een oplossing.   
In sommige gevallen is onze begeleiding wel verplicht. Je kan onze hulp in deze gevallen niet weigeren omdat wij verplicht zijn om hier iets mee te doen. Het gaat om volgende situaties: 

 •  Je bent te vaak afwezig op school/ je spijbelt;  
 • Ook het medisch onderzoek (systematisch contact) op school is verplicht.  

Wanneer wij signalen ontvangen dat jouw veiligheid in gevaar is, zullen we dit grondig onderzoeken. Als we ons effectief zorgen maken, dan nemen we verdere stappen en schakelen we indien nodig andere instanties in. Wij houden jou hier altijd van op de hoogte.