Wij willen het beste voor jou en handelen steeds in jouw belang. Hieronder lees je welke rechten je hebt als leerling of ouder. 

leerling bij een etalage van een school van het stedelijk secundair onderwijs

Het Stedelijk CLB maakt, samen met andere organisaties uit verschillende sectoren, deel uit van de integrale jeugdhulp. Dat betekent dat wij de rechten van minderjarigen moeten respecteren zoals beschreven in het ‘Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp’ (DRM).  Iedereen jonger dan 18 jaar is een minderjarige. 

DRM

  • Alle rechten zijn voor alle minderjarigen gelijk.  
  • Het belang van de minderjarige staat altijd centraal.  
  • De minderjarige kan de meeste rechten uit het DRM zelfstandig uitoefenen. Voor bepaalde zaken moet hij/zij bekwaam zijn.

Bekwaam

Wanneer je ‘handelingsbekwaam’ bent, dan weet je wat in jouw belang is en kan je de gevolgen van je beslissingen inschatten. Voor bepaalde zaken moet je ‘bekwaam’ zijn: 

  • Om toegang tot je CLB- dossier te krijgen,  
  • Om niet tegen je wil gescheiden te worden van je ouders,  
  • Om in te stemmen met CLB-begeleiding.  

Ben je ouder dan 12 jaar? Dan gaat men ervan uit dat je bekwaam bent. Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Dan beslissen jouw ouders over de begeleiding, maar word je als leerling wél maximaal betrokken.  Wil je hier meer over weten? Vraag dan meer uitleg aan je CLB-medewerker.