Heb je een uitnodiging gekregen voor een systematisch contact (medisch onderzoek) op school of op het CLB? Zit je met vragen rond vaccinatie? Lees er alles over op deze pagina.  

Als je op een thema klikt, opent de tekst eronder.

Benieuwd naar het systematisch contact (medisch onderzoek)? Je kreeg een uitnodiging, maar weet niet wat je te wachten staat? We leggen het je hier allemaal uit. 

Wat?

Je hebt er ongetwijfeld al eens van gehoord: het medisch onderzoek. We spreken eigenlijk niet meer van medisch onderzoek, maar van een systematisch contact. Dat is zo omdat dit moment meer is dan alleen een medisch onderzoek, je kan hier ook alles vertellen waarmee je zit. 

De CLB-arts en verpleegkundige volgen jouw gezondheid, groei en ontwikkeling op tijdens verschillende momenten in je schoolloopbaan. Deze onderzoeken zijn verplicht.  

Wie komt er op systematisch contact? 

 • Kleuterschool: 1e (samen met de ouder(s))  
 • Lagere school: 1e, 4e en 6e leerjaar  
 • Middelbare school: 3e jaar secundair  

Wat gebeurt er op een systematisch contact?   

Afhankelijk van je leeftijd wordt er gekeken naar verschillende zaken zoals groei, gehoor, zicht, hoe je je voelt, ... Niet alleen medische zaken komen hier aan bod; je kan hier alles bespreken. Ja, écht alles. De arts en verpleegkundige van het CLB hebben namelijk beroepsgeheim. Het systematisch contact is steeds gratis

De CLB- arts of verpleegkundige:  

 • Test je ogen en oren  
 • Meet je en weegt je  
 • Kijkt naar je tanden  
 • Kijkt naar je houding  
 • Kijkt na of je lichaam goed ontwikkelt in de puberteit  
 • Kijkt na of je alle aanbevolen vaccinaties hebt gekregen  
 • Gaat met jou in gesprek over je leefgewoonten en welbevinden (hoe voel je je?).  

Niet al deze zaken worden dus op elk systematisch contact onderzocht. Wat er net onderzocht zal worden, hangt af van je leeftijd en wordt op voorhand via een brief gecommuniceerd.  

Wil jij of willen je ouders niet dat een CLB-arts of verpleegkundige jou onderzoekt? Dan mag ook een andere (huis)arts het medisch onderzoek doen. Je moet hiervoor wel een officiële procedure volgen en dit per mail of per brief laten weten aan het CLB.   

Het CLB bezorgt jou dan de nodige documenten met een overzicht van wat er onderzocht moet worden. De gekozen (huis)arts moet deze documenten dan invullen. Nadien bezorg je de resultaten terug aan het CLB. Het onderzoek door een andere arts moet je betalen. Het onderzoek uitgevoerd door het CLB, is altijd gratis. Meer informatie over deze procedure vraag je best aan de arts of verpleegkundige van het CLB.

Naast het systematisch contact (medisch onderzoek) zorgt het CLB ook voor de correcte vaccinaties tijdens je schoolloopbaan.

Wanneer krijg je welke vaccinatie?

 • In het eerste leerjaar of wanneer je 6 jaar wordt, krijg je 1 prikje dat je beschermt tegen polio, kroep, tetanus en kinkhoest.  
 • In het vijfde leerjaar of wanneer je 10 jaar wordt, krijg je 1 prikje dat je beschermt tegen mazelen, bof en rode hond.  
 • In het eerste middelbaar of wanneer je 12 jaar wordt, krijg je 2 prikjes die je beschermen tegen HPV (Humaan papillomavirus).  
 • In het derde middelbaar of wanneer je 14 jaar wordt, krijg je 1 prikje dat je beschermt tegen kroep, tetanus en kinkhoest.

In het begin van het schooljaar ontvang je van ons een toestemmingsformulier waarop je ouders of jezelf (+12 jaar) toestemming kunnen geven. Wij vaccineren nooit zonder toestemming.  Het vaccinatieteam van het CLB komt doorheen het schooljaar naar verschillende scholen om daar de vaccinaties te geven. Enkel als je in het derde middelbaar zit, krijg je jouw vaccin tijdens het systematisch contact (medisch onderzoek).  

Ontbreekt er een vaccinatie of was je ziek tijdens het geplande vaccinatiemoment? Geen probleem, je kan altijd een afspraak maken op het CLB om vaccinaties in te halen. Stuur een mailtje of bel even (03 338 44 88) om een nieuw moment in te plannen.  

Heb je nog vragen rond vaccinatie door het CLB? Aarzel dan niet om ons te contacteren!