leerlingen aan het werk in de opleiding decor in een school voor stedelijk secundair onderwijs

Elke erkende Vlaamse school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Wij, het Stedelijk CLB Antwerpen, begeleiden alle leerlingen die naar een school van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen gaan. Naast de scholen van het Stedelijk Onderwijs hebben wij ook een samenwerking met enkele andere scholen. Dat zorgt in totaal voor meer dan 30.000 leerlingen verspreid over een honderdtal scholen!  

Het Stedelijk CLB vertrekt steeds vanuit het belang en de leer- en ontwikkelingskansen van de leerling. Wij zijn er dus in de eerste plaats voor de leerling. In het belang van de leerling, werken wij nauw samen met ouders, schoolteams en andere partners binnen het netwerk, zoals bijvoorbeeld Integrale Jeugdhulp.  

Op vraag van een leerling, ouder of school én met de toestemming van de leerling (of van de ouders bij minderjarige leerlingen), komt het CLB in actie. In eerste plaats luisteren CLB-medewerkers naar het verhaal en de hulpvraag. Daarna bekijken we hoe we de leerling verder kunnen helpen. Wij kennen de weg in de hulpverlening goed en verwijzen door indien nodig.  

Onze missie en visie

We vertrekken steeds vanuit het belang en de leerkansen van de leerling.

We hebben daarbij expliciete aandacht voor de meest kwetsbare leerlingen en werken cultuursensitief. Achter elke CLB-medewerker staat een sterk en deskundig team dat samen zoekt naar de beste oplossing voor de leerling. Als de leerling bij ons aanklopt, luisteren we zorgvuldig. We investeren in duurzame relaties. We geloven in de kracht van kinderen en jongeren en doen er alles aan om hen te versterken in hun eigen kunnen en ondernemen. Zo worden ze zo snel als mogelijk weer eigenaar van hun traject.

Ons aanbod is duidelijk en gekend bij leerlingen, ouders en onze partners. We werken nauw samen met de school en met andere zorgpartners. We vullen elkaar aan en zorgen samen voor een sterk zorgnetwerk. We kennen en respecteren elkaars rol. De leraar en het schoolteam staan als onderwijsprofessionals het dichtst bij het leerproces van de leerling. Wij staan de schoolteams daarin bij zodat we samen de leerling optimaal kunnen ondersteunen. We vormen bovendien de brug tussen onderwijs en welzijn.

We verwijzen door, ondersteunen de leerling en ouders en houden indien nodig het overzicht. Onze medewerkers kennen onze gemeenschappelijke kaders en begrippen. Zo zorgen we als organisatie voor gelijk gerichtheid tussen de eigen teams.

We blijven kritisch nadenken en onze werking bijsturen zodat we een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen blijven garanderen. We zijn toegankelijk en zorgzaam voor onze collega’s en hechten veel belang aan elkaars welbevinden. Alleen zo kunnen we zorgzaam zijn voor leerlingen.

Onze droom? Elke leerling helemaal op zijn plek.

Het stedelijk CLB Antwerpen ondersteunt en helpt kinderen en jongeren in hun schoolloopbaan.

We dragen bij tot maximale leerkansen voor elke leerling in een stedelijke onderwijscontext. We doen dat op maat en samen met ouders, scholen en partners. We werken op het kruispunt van onderwijs, welzijn en gezondheid. We houden steeds de maximale ontwikkeling van de leerling voor ogen. Zo bouwen wij mee aan de stad van morgen.

Het stedelijk CLB Antwerpen staat voor doelgerichtheid, nabijheid en gedrevenheid. We dragen deze waarden uit in alles wat we doen.