CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Wij begeleiden leerlingen van de scholen binnen het Stedelijk Onderwijs en de scholen waarmee we een samenwerkingscontract afsloten. Onze hulp is gratis en vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, wordt niet zomaar gedeeld met anderen.

Maak je je zorgen over jouw kind? Heb je het gevoel dat het moeilijk loopt op school? Neem dan contact met ons op. Een deskundig team staat klaar om samen met jou naar een oplossing te zoeken.    

Bespreek je liever eerst jouw bezorgdheden met de school? Dat kan uiteraard ook. Zij kunnen onze hulp dan inschakelen wanneer ze het nodig achten, mits met jouw toestemming.  Belangrijk om te weten is dat het CLB onafhankelijk van de school te werk gaat. Wij delen dus niet zomaar alle informatie met de school.  

Wil je graag eerst een anoniem gesprek over de werking van het CLB? Dan kan je als ouder terecht op CLBCh@t. Je chat dan online met een CLB-medewerker die naar je luistert en die je zal uitleggen welke stappen je kan ondernemen. Deze medewerker kan echter niet het dossier van je zoon/dochter inkijken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij werken rond 4 domeinen:

 1. Leren en studeren
  Heeft je kind moeilijkheden bij het studeren of is de leerstof net te gemakkelijk? Gaat je kind niet graag naar school of kan hij/zij zich moeilijk concentreren tijdens de les? Heb je al een gesprek gehad met de leerkracht en komen jullie er samen niet uit? Dan kan je het CLB inschakelen.   
   
 2. Welzijn (psychosociaal functioneren)
  Wat als je kind zich niet goed voelt in zijn of haar vel? Is je kind niet gelukkig? Wij kijken graag met jou en de school naar een mogelijke oplossing zodat jouw kind zich opnieuw goed voelt.  
   
 3. Schoolloopbaan   
  Maakt je kind de overstap naar het lager of het secundair? Heb je hulp nodig bij de studiekeuze? Heb je het gevoel dat je kind niet op de juiste plaats zit? Wij helpen jullie graag. Ook voor vragen rond het Buitengewoon onderwijs kan je bij ons terecht.  
   
 4. Preventieve gezondheidszorg  
  Wanneer je kind naar school gaat, neemt het CLB de taken van Kind & Gezin over. Wij volgen dus vanaf de kleuterschool de ontwikkeling en groei van iedere leerling op. Tijdens de systematische contacten (medisch onderzoek) worden leerlingen onderzocht (gehoor, zicht, …), maar is er ook ruimte voor vragen. Daarnaast geven wij gratis vaccinaties (mits jouw toestemming). Bij besmettelijke ziekten geven wij advies en nemen wij maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Maar ook als je vragen hebt rond de gezondheid van je kind, kan je bij ons terecht.

In deze situaties is onze begeleiding verplicht

 • Wanneer je kind te vaak afwezig is van school (= spijbelen);  
 • Bij een tijdelijke of definitieve uitsluiting op school (= tucht);  
 • Ook de systematische contacten (medisch onderzoek) zijn verplicht. Dit betekent echter niet dat dit door een CLB-arts moet gebeuren. Je kan dit onderzoek ook door je eigen (huis)arts laten doen. 

Wanneer wij signalen ontvangen dat de veiligheid van jouw kind in gevaar is, zullen we dit grondig onderzoeken. Als we ons effectief zorgen maken, dan nemen we verdere stappen en schakelen we indien nodig andere instanties in. Wij houden jou als ouder wel op de hoogte van de stappen die we dan zouden zetten.

Hoe verloopt een gesprek met het CLB?

Wanneer jij of jouw kind met een vraag naar het CLB stapt, zullen wij eerst luisteren naar wat jullie te vertellen hebben. Om een gepast antwoord te kunnen geven, verzamelen wij zo veel mogelijk informatie op basis van gesprekken. Dit kan zowel via e-mail of chat, als via een gesprek op school of op het CLB.  

Als het kan, helpen we je meteen verder door de juiste informatie of gepast advies te geven. Is er meer aan de hand? Dan zoeken we dit samen verder uit. Het kan zijn dat een andere organisatie jou beter kan verder helpen. In dat geval sturen wij jou door.   

We ondernemen alleen maar verdere stappen met jouw toestemming (bij kinderen jonger dan 12 jaar) of met de toestemming van het kind. Bij kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar bespreekt het CLB in overleg met de jongere welke informatie aan jou als ouder wordt verteld. We trachten wel jullie zo veel mogelijk te betrekken.