Hier vind je veelgestelde vragen over het CLB en onze werking. Het antwoord komt tevoorschijn als je erop klikt.

Nee, onze hulpverlening is altijd gratis. Voor gesprekken en begeleiding moet je dus nooit betalen.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft dus geheim. Zij mogen dit enkel verder vertellen als jij of jouw ouders (bij kinderen jonger dan 12 jaar) daarvoor toestemming geven of als er iemand in gevaar is.   

Wanneer wij verdere stappen moeten zetten om je verder te helpen en andere hulpverleners moeten inschakelen, is het belangrijk dat die personen ook op de hoogte zijn van jouw situatie. Maar daarvoor moeten jij of je ouders eerst toestemming geven.   

Wanneer er iemand in gevaar is, kan het CLB ook stappen zetten zonder jouw toestemming. We zullen je daar wel steeds van op de hoogte stellen.

Nee, jouw ouders moeten niet meekomen naar een gesprek met een CLB-medewerker. Je kan dus alleen langskomen. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan informeren wij jouw ouders dat er een gesprek gaat plaatsvinden, tenzij wij inschatten dat het beter is dat we dit niet doen.

Er is geen wachttijd. Het CLB probeert je snel verder te helpen, maar het kan soms wel enige tijd duren voordat er een eerste gesprek plaats vindt. Dringende vragen of gevaarlijke situaties krijgen wel voorrang.  

Hoe het verder loopt na een eerste gesprek, hangt af van hoe ernstig jouw probleem is. Als enkele korte gesprekken of acties helpen, dan gaat het snel. Maar soms is er meer hulp nodig of moet het CLB een andere hulporganisatie inschakelen. Dan kan het dus langer duren. Tijdens die wachtperiode kan je uiteraard altijd nog bij ons terecht.

Dat kan, als je ouder dan 12 jaar en handelingsbekwaam bent. Ook jouw ouders kunnen begeleiding weigeren. Bepaalde zaken zijn echter verplicht en kan je niet weigeren. Wanneer je te vaak afwezig bent van school, is het CLB verplicht om in te grijpen. Ook het systematisch contact (medisch onderzoek) is verplicht.