Op basis van verschillende data (cijfers uit LARS, eigen registratie, cijfers stedelijk onderwijs, …) blikken wij in ons jaarverslag terug op het voorgaande schooljaar.