Vragen over studierichtingen, een goede keuze maken, stress voor school en huiswerk of over spijbelen? Dan zit je hier op de juiste pagina!   

Ben je op zoek naar een school?  Check dan zeker de Onderwijskiezer voor het aanbod van scholen in het basisonderwijs, het buitengewoon, secundair en hoger onderwijs. 

Als je op een thema klikt, opent de tekst eronder. 

Moet jij binnenkort een studierichting kiezen en weet je niet waar te beginnen? Wij zijn er voor jou!   

Tijdens je schoolcarrière kom je op bepaalde momenten voor een keuze te staan. Denk maar aan de stap naar het secundair onderwijs. Welke richting ga ik uit? Wat wil ik later doen? Kan ik beter van richting veranderen?  

Met al jouw vragen rond studiekeuze of latere beroepskeuze kan je bij ons terecht. Dat kan via een gesprek met de CLB-medewerker van je school, maar ook online en anoniem via CLBCh@t.   Neem zeker ook eens een kijkje op de Onderwijskiezer voor een overzicht van scholen en hun aanbod.  

Heb je vragen of twijfels bij de stap naar de lagere school? Bespreek dit dan met de school of de CLB-medewerker.

In het secundair zijn er drie belangrijke keuzemomenten: naar de eerste graad, naar de tweede graad en naar de derde graad. 

Wij geven bij iedere stap naar de volgende graad algemene informatie rond studiekeuze. Leerlingen die de stap naar het secundair onderwijs zetten en hun ouders, kunnen ons vinden op de scholenbeurs van het Stedelijk Onderwijs

Meer informatie over alle initiatieven krijg je via de school. Uiteraard kan je met al jouw vragen rond studiekeuze bij jouw school of CLB terecht.

Om jou te ondersteunen bij deze belangrijke keuze, bieden wij een gevarieerd aanbod aan: filmpjes, SOHO- infoavond, SID-in, …  

Meer informatie over alle initiatieven krijg je via de school. Uiteraard kan je met al jouw vragen rond studiekeuze bij jouw school of CLB terecht.  

Heeft je kind extra hulp of een opleiding op maat nodig? Dan moet je een traject opstarten bij het CLB. Het CLB bekijkt welke mogelijkheden er zijn.

In het buitengewoon onderwijs zijn de lessen aangepast aan wat jouw kind nodig heeft. Het kan ook zijn dat je kind wel op de bestaande school kan blijven, mits de school ondersteuning voorziet om tegemoet te komen aan de behoeften van jouw kind.  

Samen met jou zoeken we naar de juiste school en opleiding voor jouw kind. We zorgen voor de juiste ondersteuning indien nodig of zorgen ervoor dat je kind een individueel aangepast curriculum (IAC) kan volgen.  

Welke school juist bij jouw kind past, hangt af van het type en de opleidingsvorm (secundair onderwijs). Het buitengewoon onderwijs is namelijk opgedeeld volgens bepaalde types. Het CLB bepaalt het juiste type onderwijs op maat van jouw kind.   

Een overzicht van alle types en scholen ontdek je op de Onderwijskiezer.

Meld je aan

In Antwerpen werken de scholen met het online aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dit systeem verdeelt de vrije plaatsen in het (buitengewoon) kleuter- en lager onderwijs, het eerste jaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs van alle netten eerlijk en transparant. 

Alle ouders krijgen zo dezelfde kans om hun kind in te schrijven in de school van hun voorkeur. Ze kunnen verschillende scholen opgeven en krijgen nooit een school toegewezen waarvoor niet is gekozen. Meer informatie over dit aanmeldsysteem vind je hier.  

Tips 

Hoe maak je nu een keuze? Hoe begin je hieraan?  

 Op onze YouTube-pagina vind je video’s in verband met studiekeuze zoals:  

  • Naar het secundair: een hele stap   
  • Naar de 2e graad secundair  
  • Wat na het secundair onderwijs?  

Interessante links 

  • Onderwijskiezer.be  
    Via de onderwijskiezer kan je de studierichtingen voor het secundair en het hoger onderwijs bekijken. Ook alle scholen van het basisonderwijs, buitengewoon en secundair onderwijs vind je hier terug. Je kan er ook een online testen doen onder andere rond interesse, studiehouding en motivatie die jou verder kunnen helpen bij je uiteindelijke studiekeuze.  
  • Watwat.be/studiekeuze

Wie spijbelt, doet dit om verschillende redenen: je hebt bijvoorbeeld geen motivatie meer, je voelt je niet goed op school of je hebt het moeilijk thuis. Als CLB zijn we er om naar jouw verhaal te luisteren en proberen we jou te helpen door samen naar een oplossing te zoeken. Want spijbelen heeft grote gevolgen voor jouw schoolloopbaan. Je mist veel lessen, je raakt geïsoleerd en je kan zelfs je studietoelage verliezen.   

Wanneer je meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig bent, dan moet de school het CLB hierover inlichten. Samen met de school kijken wij dan hoe we jouw afwezigheid gaan opvolgen. Het kan zijn dat je dan door het CLB wordt uitgenodigd voor een gesprek hierover. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Weet dat wanneer je een halve dag ongewettigd afwezig bent, het CLB al kan ingeschakeld worden om jou te begeleiden.   

In het schoolreglement vind je meer informatie over hoe jouw school omgaat met ongewettigde afwezigheden. De school en het CLB hebben regelmatig overleg over dit thema.   

Vragen? Praat erover met jouw CLB-medewerker op school of chat anoniem met CLBCH@t.  

Meer over spijbelen lees je hier: